جزئیات خبر


توسط شرکت نان قدس رضوی صورت می گیرد؛

پذیرایی از زائران اربعین در مرز مهران در قالب طرح مهر درخشان

پذیرایی از زائران اربعین در مرز مهران در قالب طرح مهر درخشان
1395/8/16

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت نان قدس رضوی گفت: زائران اربعین در مرز مهران توسط این شرکت پذیرایی خواهند شد.
محمد صادق مروارید در گفت و گو با آستان نیوز بیان کرد: «طرح مهر درخشان» از ابتدای امسال در راستای عمل به احکام هفت گانه رهبر معظم انقلاب در حکم تولیت محترم آستان قدس رضوی طراحی شده است.
وی متنعم شدن از محصولات آستان قدس رضوی را از جمله خدماتی دانست که این شرکت در ایستگاه های صلواتی تعبیه شده ویژه زائران اربعین حسینی ارائه می‌دهد، گفت: این شرکت قرار است در قالب طرح مذکور، 2 میلیون عدد کیک و 400 هزار عدد انواع کنسروجات را ویژه زائرانی که از اربعین باز می گردند، توزیع کند.
مروارید با اشاره به اعزام روزانه 4 تریلی محصولات رضوی افزود: نان قدس رضوی به عنوان یکی از شرکت های مطرح در عرصه صنایع غذایی، پیرو دستورات تولیت محترم و در راستای کمک و خدمات دهی مناسب به زائران اربعین، نسبت به اعزام چندین تریلی محصولات این شرکت، اقدام می کند.
وی ادامه داد: آستان قدس رضوی در قالب طرح مهر درخشان و از طریق ستاد اربعین آستان قدس رضوی، ایستگاه های صلواتی را برای خدمات دهی به زائران اربعین حسینی در مرز بین المللی مهران و مناطق اطراف آن پیش بینی کرده است.
256-95

نظر شما