چشم انداز


تعريف چشم انداز

بیانیه چشم انداز، عبارتی است که سازمانها با استفاده از آن، افق دستیابی به اهداف خود را ترسیم می کنند وآینده ای مشخص با دستاوردهای نسبتاً ایده آل و افتخار آمیز را به ذی نفعان خود نوید می دهد.

بيانيه چشم انداز

برند ارجح براي مصرف كنندگان و يكي از پنج شركت برتر ايران در صنعت نان و كيك