مأموریت


تعريف ماموريت

بیانیه ماموریت یک سازمان فلسفه وجودی سازمان را به تصویر می کشد و معرف کسب و کار اصلی سازمان است.

بيانيه ماموريت

شركت نان قدس رضوي توليد كننده انواع نان، نان هاي كره اي مغزدار، كيك، كلوچه، شيريني و بيسكويتشرايطي را فراهم مي آورد كه قيمت هاي محصولات از نگاه مصرف كنندگان و مشتريان منطقي و متناسب با كيفيت بالاي محصولات بوده و براي تمامي مشتريان از هر گروه سنيدر دسترس باشد و در عين حال با فراهم نمودن بهترين خدمات ممكن براي مشتريان، روابط قوي و دوجانبه اي با مصرف كنندگان برقرار نمايد.